BỘ DỤNG CỤ 43 CHI TIẾT KOWA CỦA JAPAN

Bộ dụng cụ 43 chi tiết (Không bao gồm khay và tủ)  bao gồm:

– “Spanner Wernch” Cờ lê mở cỡ: 6×7, 8×9, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19 mm

-” Combination Wrench” Cờ lê vòng – mở cỡ: 10, 12, 14, 17 mm

– “Offset Wrench” Cờ lê vòng cỡ:  8×9, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19 mm

– “Wooden Screwdriver” Tô Vít 4 Cạnh Cán Gỗ đen số 2 + 3

– “Wooden Screwdriver” Tô Vít 2 cạnh cán gỗ vàng 100 + 150 mm

– “Electrician Screwdriver” Tô vít 2 cạnh dài 200 mm

– “Electrician Screwdriver”Tô vít 4 cạnh cán vàng dài 149mm

– Stubby Screwdriver (-)
(Tô vít ngắn 2 cạnh 85mm)

– Stubby Screwdriver (+) No.2
(Tô vít ngắn 4 cạnh 85mm)

– “Hammer 1LB”  Búa

– “Hex Wrench set”Bộ Khóa Lục Giác

– “Snapling Plier” Kìm mở phanh

– “Snapling Plier” Kìm đóng phanh

– “Combination Plier”Kìm giữ 200 mm

– “Nipper” Kìm cắt 150 mm

– “Longnose Plier”Kìm mỏ dài 150 mm

– “Thickness gauge No.100” Thước Lá

– “T-shaped box Wrench” Chìa vặn chữ T cỡ: 8, 9, 10, 12, 13, 14 mm

 

– “T-shaped Driver (-) No.3” Chìa vặn chữ T 2 cạnh số 3.

– “T-shaped Driver (+) No.2” Chìa vặn chữ T 4 cạnh số 2.

– “T-shaped Driver(+) No.3” Chìa vặn chữ T 4 cạnh số 3

– “Wood Handle Long Screw Driver No.2” Tô vít 4 cạnh dài cán gỗ đen số 2 dài  300m.

 

Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

1 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

2 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

3 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

4 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

5 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

6 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

7 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

9 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

10 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

12 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

13 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

14 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

15 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

16 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

17 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

18 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

19 Bộ dụng cụ sửa chữa kowa 43 chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *