MỎ HÀN THIẾC GOOT RX-80HRT-PH1.2D

Tư Vấn Hỗ Trợ 24/7
  • 0988 336 335
  • E-mail: info@mitsuwa.com.vn
  • Giao hàng miễn phí cho nhà máy sản xuất
  • Thanh toán linh hoạt
  • Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản

Mỏ hàn thiếc goot RX-80HRT-PH1.2D goot RX-80HRT-PH Series dùng để lắp vào máy hàn thiếc loại cấp thiếc ni tơ goot NC-100R, goot RX-802ASPH

Tip hàn với nhiều ưu điểm:

–  Phun khí nito xung quang đầu hàn, nhằm làm sạch bề mặt hàn tạo mối hàn sạch, ngấu chín mối hàn, chống ô xi hóa mối hàn

– Gia nhiệt nhanh do heater được tích hợp ngay trong mỏ hàn.

– Tuổi thọ cao trên 50.000 điểm hàn

– Nhiều kích thước phù hợp với nhiều vị trí hàn khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng.

 Mỏ hàn thiếc RX-80HRT-PH Series được lắp vào máy

RX-802AS

RX-802ASPH

NC-100R

RX-80GASPH

FD-100

FD-110

FD-180

RX-80HRT-B │Típ hàn goot RX-80HRT-2B │Típ hàn goot RX-80HRT-SB │Típ hàn goot RX-80HRT-LB │Típ hàn goot RX-80HRT-LBJ │Típ hàn goot RX-80HRT-BM │Típ hàn goot RX-80HRT-1BC │Típ hàn goot RX-80HRT-2.3BC│Típ hàn goot RX-80HRT-3BC │Típ hàn goot RX-80HRT-0.5C │Típ hàn goot RX-80HRT-1C │Típ hàn goot RX-80HRT-2C │Típ hàn goot RX-80HRT-2CD │Típ hàn goot RX-80HRT-3C │Típ hàn goot RX-80HRT-3CD │Típ hàn goot RX-80HRT-4C │Típ hàn goot RX-80HRT-4.7C │Típ hàn goot RX-80HRT-0.8D │Típ hàn goot RX-80HRT-1.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-1.6D │Típ hàn goot RX-80HRT-2.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-3.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-5.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-3K │Típ hàn goot RX-80HRT-4.5K │Típ hàn goot RX-80HRT-4.5KH │Típ hàn goot RX-80HRT-5.5K │Típ hàn goot RX-80HRT-PHB │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2B │Típ hàn goot RX-80HRT-PHSB │Típ hàn goot RX-80HRT-PHLB │Típ hàn goot RX-80HRT-PHLBJ │Típ hàn goot RX-80HRT-PHBM │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1BC │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2.3BC │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3BC │Típ hàn goot RX-80HRT-PH0.5C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2CD │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4.7C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH0.8D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1.6D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH5.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3K │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4.5K │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4.5KH │

 

 

 

 

BS-10

BS-15

BS-2

BS-850

BS-H20B

CD-10

CD-100

CD-100T

CD-15

CD-15T

CD-20

CD-20T

CD-25

CD-25T

CP-1515

CP-15B

CP-15Y

CP-2015

CP-20B

CP-20Y

CP-2515

CP-25B

CP-25Y

CP-3015

CP-30B

CP-30Y

CP-3515

CP-35B

CP-35Y

CP-4515

CP-45B

CPN-2015-10

CPN-3015-10

CS-20/30RT-2C

CS-20/30RT-3C

CS-20/30RT-SB

CS-20/30RT-SBC

CS-21 220V CP

CS-31 220V CP

CXR-100 220-240V CP

CXR-100RT-2C

CXR-100RT-3C

CXR-100RT-5C

CXR-100RT-5D

CXR-100RT-7C

CXR-100RT-7CJ

CXR-100RT-7D

CXR-100RT-B

CXR-31 220-230V CP

CXR-41 220-230V CP

CXR-60 220-240V CP

CXR-80 220-240V CP

CXR-80RT-2C

CXR-80RT-3C

CXR-80RT-3D

CXR-80RT-4C

CXR-80RT-5C

CXR-80RT-5CJ

CXR-80RT-5D

CXR-80RT-B

FA-1000 220-240V AG

FA-1000 FACTORY SETTING OPTION

FA-1000 FACTORY SETTING OPTION

FA-1000ABL

FA-1000CL

FA-1000CLP1

FA-1000CLP2

FA-1000FD

FA-1000FDB-06

FA-1000FDB-10

FA-1000FDB-16

FA-1000J3BL

FA-1000J4BL

FA-1000N-06

FA-1000N-10

FA-1000N-16

FA-1000RH

FA-1000SD

FA-1000SL

FA-1000V-06

FA-1000V-08

FA-1000V-10

FA-1000V-12

FA-1000V-16

FA-10HRT-0.8W

FA-10HRT-1.2W

FA-10HRT-1.6D

FA-10HRT-1.6SD

FA-10HRT-2.4D

FA-10HRT-2PC

FA-10HRT-3.2D

FA-10HRT-3.2DV

FA-10HRT-3.2SD

FA-10HRT-3PC

FA-10HRT-4C

FA-2204N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXES

FA-2304N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXES

FA-2404N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXES

FA-IAI-PC

FA-JRN-PC

FA-JRN-TP

FA-JRV-TP

FA-TT200 IAI DESKTOP SOLDERING ROBOT

FA-TTA200 IAI DESKTOP SOLDERING ROBOT

FA-V2203 DESKTOP SOLDERING ROBOT 3AXES

FA-V2303 DESKTOP SOLDERING ROBOT 3AXES

FD-100

FD-100N-0.6

FD-100N-0.8

FD-100N-1.0

FD-100N-1.2

FD-100N-1.6

FD-100P-72

FD-100P-80

FD-100P-85

FD-100TA-1.0

FD-100TA-1.6

FD-110

FD-100FS

FD-100N-0.6

FD-100N-0.8

FD-100N-1.0

FD-100N-1.2

FD-100N-1.6

FD-100P-72

FD-100P-80

FD-100P-85

FD-100PN-1.0

FD-100PN-1.6

FD-100TA-1.0

FD-100TA-1.6

FD-110-0.6

FD-110-0.8

FD-110-1.0

FD-110-1.2

FD-110-1.6

FD-110N-0.6

FD-110N-1.0

FD-110N-1.6

GP-101CU *

GP-101S *

GP-101T-1C *

GP-101T-2.4C *

GP-101T-3.2C *

GP-101T-4.8C *

GP-501 *

GP-501CU *

GP-501HT *

GP-501RT-1C *

GP-501RT-1D *

GP-501RT-2.4C *

GP-501RT-2.4D *

GP-501RT-3.2C *

GP-501RT-3.2D *

GP-501RT-4.8C *

GP-501RT-4.8D *

GP-510 *

GP-510CU *

GP-510HT *

GP-510RT-1C *

GP-510RT-1D *

GP-510RT-2.4C *

GP-510RT-2.4D *

GP-510RT-3.2C *

GP-510RT-3.2D *

GP-510RT-4.8C *

GP-510RT-4.8D *

GP-510SET *

GP-510ST *

GS-100

GS-108

GS-150(AS)

HB-100S (10PCS) *

HB-100S-10K

HB-100S-1K

HB-100S-B1

HB-200S (12PCS) *

HB-200S-10K 10KG *

HB-200S-1K  *

HB-40S *

HB-40S-10K *

HB-40S-1K *

HB-40S-B1

HB-45 * 220-240V CP

HB-80 * 100V AP

HB-80 * 220-240V CP

HB-80N-2D *

HB-80N-B *

HB-80N-SB *

HE-110 220-240V CP

HF-40 220V CP

HF-40RT-B

HF-60 220V CP

HF-60RT-B

HOT-30R 220V CP

HOT-60R 220V CP

KS-100R 220V CP

KS-20R 220V CP

KS-30R 220V CP

KS-40R 220V CP

KS-60R 220V CP

KS-80R 220V CP

KX-100R 220V CP

KX-20R 220V CP

KX-30R 220V CP

KX-40R 220V CP

KX-60R 220V CP

KX-80R 220V CP

KYP-60 220V CP

KYP-70 220V CP

NC-100R

POT-100C 220V AG

POT-103C 220-240V PN

POT-200C 220V AG

POT-203C 220-240V PN

POT-21C 220V AG

POT-23C 220V AG

POT-28C 220V AG

POT-400C 220-240V WO/P [CE]

POT-50C 220-240V AG

PX-201 220-240V CP

PX-2RT-1.6D

PX-2RT-2.4D

PX-2RT-2BC

PX-2RT-2C

PX-2RT-2CR

PX-2RT-3.2D

PX-2RT-3BC

PX-2RT-3C

PX-2RT-3CR

PX-2RT-4C

PX-2RT-4CR

PX-2RT-4D

PX-2RT-5C

PX-2RT-5CR

PX-2RT-5D

PX-2RT-5K

PX-2RT-6E

PX-2RT-8S

PX-2RT-B

PX-2RT-BC

PX-2RT-SB

PX-335 220-240V AG

PX-338 220-240V AG

PX-342 220-240V AG

PX-401 220-240V CP

PX-40RT-2C

PX-40RT-3C

PX-40RT-3D

PX-40RT-4C

PX-40RT-5C

PX-40RT-5D

PX-40RT-B

PX-501 220-240V AG

PX-601 220-240V AG

 

PX-501AS 220-240V AG

PX-601AS 220-240V AG

PX-60G 220-240V

PX-60GAS 220-240V

PX-60HP

PX-60H 220-240V (B)

PX-60RT-0.5CR

PX-60RT-0.8CR

PX-60RT-0.8D

PX-60RT-1.2D

PX-60RT-1.2LD

PX-60RT-1.5C

PX-60RT-1.5C

PX-60RT-1.6D

PX-60RT-1.8H

PX-60RT-1C

PX-60RT-1C

PX-60RT-1CR

PX-60RT-2.4D

PX-60RT-2C

PX-60RT-2C

PX-60RT-2CR

PX-60RT-3.2D

PX-60RT-3C

PX-60RT-3CR

PX-60RT-3K

PX-60RT-4C

PX-60RT-4CR

PX-60RT-5K

PX-60RT-B

PX-60RT-H

PX-60RT-LB

PX-60RT-R

PX-60RT-RT

PX-60RT-S4

PX-60RT-SB

PX-60RT-SB2

PX-60RT-SI

R-48B

R-48BC

R-48C

R-48D

R-48SB

R-48SC

R-6B

R-6B (B)

R-6BC

R-6C

R-6D

R-6SB

R-6SC

RB-475B

RB-680B

RD-67B

RD-67BC

RD-67BC (B)

RD-67C

RD-67D

RD-68B

RD-68BC

RD-68BC (B)

RD-68C

RD-68D

RX-701AS 220V AG

RX-711AS

RX-711AS 220V AG

RX-711AS 220V AG

RX-711AS 220V AG

RX-711AS 220V AG

RX-711AS 220V AG

RX-711AS 220V AG W/OT

RX-72GAS

RX-72GASAD

RX-72H 24V

RX-72HP

RX-72SS

RX-802AS 100V WO/T

RX-802AS 220V AG WO/T

RX-802AS 220V AG WO/T

RX-802AS 220V AG WO/T

RX-802AS 220V AG WO/T

RX-802AS 220V AG WO/T

RX-802ASPH 220V AG WO/T

RX-80GAS

 

RX-85GAS

RX-80HRT-0.5C

RX-80HRT-0.8D

RX-80HRT-1.2D

RX-80HRT-1.6D

RX-80HRT-1BC

RX-80HRT-1C

RX-80HRT-2.3BC

RX-80HRT-2.4D

RX-80HRT-2B

RX-80HRT-2C

RX-80HRT-2CD

RX-80HRT-3.2D

RX-80HRT-3BC

RX-80HRT-3C

RX-80HRT-3CD

RX-80HRT-3K

RX-80HRT-4.5K

RX-80HRT-4.5KH

RX-80HRT-4.7C

RX-80HRT-4C

RX-80HRT-5.4D

RX-80HRT-5.5K

RX-80HRT-B

RX-80HRT-BM

RX-80HRT-LB

RX-80HRT-LBJ

RX-80HRT-PH0.5C

RX-80HRT-PH0.8D

RX-80HRT-PH1.2D

RX-80HRT-PH1.6D

RX-80HRT-PH1BC

RX-80HRT-PH1C

RX-80HRT-PH2.3BC

RX-80HRT-PH2.4D

RX-80HRT-PH2B

RX-80HRT-PH2C

RX-80HRT-PH2CD

RX-80HRT-PH3.2D

RX-80HRT-PH3BC

RX-80HRT-PH3C

RX-80HRT-PH3CD

RX-80HRT-PH3K

RX-80HRT-PH4.5K

RX-80HRT-PH4.5KH

RX-80HRT-PH4.7C

RX-80HRT-PH4C

RX-80HRT-PH5.4D

RX-80HRT-PHB

RX-80HRT-PHBM

RX-80HRT-PHLB

RX-80HRT-PHLBJ

RX-80HRT-PHSB

RX-80HRT-SB

RX822AS 100V AGR WO/T

RX-822AS 220-240V AG WO/T

RX-852AS 100V AGR WO/T

RX-852AS 220-240V AG WO/T

RX-852AS 220-240V AG WO/T

RX-852AS 220-240V AG WO/T

RX-852AS 220-240V AG WO/T

RX-852AS 220-240V AG WO/T

RX-85HRT-2BC

RX-85HRT-3BC

RX-85HRT-3D

RX-85HRT-5BC

RX-85HRT-5BC

RX-85HRT-5D

RX-85HRT-6K

RX-85HRT-7BC

RX-85HRT-7D

RX-85HRT-B

RX-85HSRT-1.6D

RX-85HSRT-2.4D

RX-85HSRT-2BC

RX-85HSRT-3.2D

RX-85HSRT-3BC

RX-85HSRT-4.5K

RX-85HSRT-B

SE-05010

SE-05012

SE-05016

SE-05020

SE-06003RMA

SE-06006

SE-06006RMA

SE-06008

SE-06010

SE-06012

SE-06016

SE-06308

SE-0AG08

SE-0BA16

SE-0ST16

SE-55010

SE-55012

SE-55016

SE-55020

SE-56006

SE-56008

SE-56010

SE-56012

SE-56016

SE-K5010

SE-K5012

SE-K5016

SE-K5020

SE-K6006

SE-K6008

SE-K6010

SE-K6012

SE-K6016

SF-B1003B

SF-B1004B

SF-B1006B

SF-B1008B

SF-B1010B

SF-B1012B

SF-B1016B

SF-B4006

SF-B4008

SF-B4010

SF-B4012

SF-B8008

SF-B8010

SF-B8012

SS-10*   100V AG

SS-10AS* 100V AG

SS-10F*

SS-60 220-240V AG

SS-60 220-240V AG

SS-60D

SS-60D

SS-60MF

SS-60MF

SS-60PF

SS-60PF

ST-21

ST-27

ST-28

ST-40

ST-40BW*

ST-51

ST-52

ST-53

ST-53SP

ST-70

SVS-500AS 220-240V AG

SVS-580AS 220-240V AG

SVS-800AS 220-240V AG

TM-100

TM-100CAL.CERT.SET

TM-100S

TM-100SP

TM-200

TM-200CAL.CERT.SET

TP-100 220-240V AG

TP-100/200F No.10

TP-100/200H No.3 220-240V (B)

TP-100/200K No.30

TP-100/200N-08 (No.4)

TP-100/200N-10 (No.4)

TP-100/200N-15 (No.4)

TP-100/200N-25 (No.4)

TP-100/200N-S1 (No.4)

TP-100/200N-S5 (No.4)

TP-100/200N-S8 (No.4)

TP-100/200UL No.31

TP-100AS 220-240V AG

TP-100CP-07

TP-100CP-13

TP-100DB-07 *

TP-100DB-09 *

TP-100DB-14 *

TP-100DB-24 *

TP-100PV *

TP-200AS 220-240V AG

TP-20GAS 220-240V

TP-280AS 220-240V AG

TP-28GAS 220-240V

TQ-77 220-240V CP

TQ-77NUT

TQ-77RT-2C-L

TQ-77RT-3C-L

TQ-77RT-BC-L

TQ-77RT-B-L

TQ-77RT-SB-L

TQ-95 220-240V CP

TS-10

TS-11

TS-12

TS-13

TS-14

TS-15

TS-16

TS-17

WA-400*

WD-13 *

WD-130 *

WD-1E

WD-1G

WD-1P

WD-3020

WG-1L *

WG-1M *

WG-1S *

WG-2L *

WG-2M *

WG-2S *

WG-3L *

WG-3M *

WG-3S *

WG-4L *

WG-4M *

WG-4S *

WS-11 *

WS-12 *

XFC-100 220-240V AG

XFC-110 220V AG

XFC-210 220V AG

XFC-300 220-240V AG

XFC-301 220-240V AG

XHP-110 220-240V AG

XK-1

XK-2

XNBG-12X12

XNBG-13X13

XNBG-15X15

XNBG-17X17

XNBG-19X19

XNBG-23X23

XNBG-27X27

XNBG-35X35

XNBG-38X38

XNBG-40X40

XNBG-8X8

XNDG-1

XNDG-2

XNDG-3

XNDG-4

XNDG-5

XNPG-11.5X11.5

XNPG-11.5×14

XNPG-17.5×17.5

XNPG-20×20

XNPG-25X25

XNPG-30×30

XNPG-7.3X12.5

XNQG-12X12

XNQG-14X14

XNQG-14X20

XNQG-16X16

XNQG-17.5X17.5

XNQG-24X24

XNQG-28X28

XNQG-32X32

XNQG-37X37

XNQG-40X40

XNSG-13X28

XNSG-15X8.2

XNSG-18.5X12

XNSG-19X8

XNSG-4.4X10

XNSG-4.4X5

XNSG-5.6X13

XNSG-7.6X12.7

XNSG-7.6X15

XNSG-7.6X18

XNSG-8.6X18

XPR-1000 220V WO/P

XPR-600 220-240V AG

XPR-610 220-240V AG

XST-80 220V AG

XST-80G

XST-80HRT-0.5

XST-80HRT-1

XST-80HRT-1C

XST-80HRT-2

XU-1

XU-1S

XVP-10

YN-1

YN-10 *

YN-104 *

YN-10AS *

YN-11 *

YN-12 *

YN-13 *

YN-13AS *

YN-14 *

YN-15 *

YN-16 *

YN-17 *

YN-18 *

YN-20 *

YN-21 *

YN-22 *

YN-25AS *

YN-26AS *

YN-27AS *

YN-3

YN-3

YN-4

YP-1

YP-10 *

YP-201 *

YP-3

YP-4

YS-1 *

YS-100 *

YS-101 *

YS-2 *

YS-3 *

U1

U50

ST-200

ST-200SP

ST-21

ST-27

ST-28

ST-40

ST-40BW*

ST-51

ST-52

ST-53

ST-53SP

ST-70

ST-11SP

ST-30SP

ST-70/75SP

 

 

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MỎ HÀN THIẾC GOOT RX-80HRT-PH1.2D”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *